Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2039(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.7. Καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης [2012/2039(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0094)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου