Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2060(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0162/2013

Debates :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Balsojumi :

PV 21/05/2013 - 6.15
CRE 21/05/2013 - 6.15

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0205

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 21. maija - StrasbūraGalīgā redakcija

5. Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 22. maija sanāksmei - Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm - Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 22. maija sanāksmei (2012/2805(RSP)).

Ziņojums par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm [2013/2060(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013).

Ziņojums par gada pārskatu nodokļu jomā: kā atbrīvot ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu [2013/2025(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā un Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte.

Mojca Kleva Kekuš un Ildikó Gáll-Pelcz iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bart Staes (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Sirpa Pietikäinen.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Giovanni La Via, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark un Anni Podimata, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Gunnar Hökmark.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gunnar Hökmark, lai atbildētu uz Anni Podimata uzdoto zilās kartītes jautājumu, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly un Sven Giegold.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies un Sophocles Sophocleous.

Uzstājās Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Komisijas loceklis), Algirdas Šemeta un Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.5.2013. protokola 6.15. punkts un 21.5.2013. protokola 6.16. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 24. jūnijaJuridisks paziņojums