Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0161/2013

Внесени текстове :

B7-0161/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.9

Приети текстове :

P7_TA(2013)0225

Протокол
сряда, 22 май 2013 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE, Emine Bozkurt, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth, за да зададе въпрос „синя карта“ на Marije Cornelissen, която отговори, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Charalampos Angourakis, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, за да зададе въпрос „синя карта“ на Libor Rouček, който отговори и който, също както и Marije Cornelissen, зададе въпрос „синя карта“ на William (The Earl of) Dartmouth, който отговори, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons и Janusz Władysław Zemke.

Изказаха се: Štefan Füle и Lucinda Creighton.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.9 от протокола от 23 май 2013 г.

Последно осъвременяване: 17 юли 2013 г.Правна информация