Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0161/2013

Ingivna texter :

B7-0161/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.9

Antagna texter :

P7_TA(2013)0225

Protokoll
Onsdagen den 22 maj 2013 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-gruppen, Emine Bozkurt för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, och Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, ställde en fråga ("blått kort") till Marije Cornelissen, som besvarade frågan, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Charalampos Angourakis för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, ställde en fråga ("blått kort") à Libor Rouček, som besvarade frågan och, precis som Marije Cornelissen, ställde en fråga (”blått kort”) till William (The Earl of) Dartmouth, som besvarade frågan, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons och Janusz Władysław Zemke.

Talare: Štefan Füle och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet AFET, 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 23.5.2013.

Senaste uppdatering: 26 juni 2013Rättsligt meddelande