Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2558(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0187/2013

Debatten :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 13.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0227

Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Karel De Gucht (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Franco Bonanini, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Yannick Jadot en Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski en Peter Skinner.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean en Béla Glattfelder.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht en Lucinda Creighton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Vital Moreira, namens de Commissie INTA, over de handels- en investeringsbesprekingen van de EU met de Verenigde Staten van Amerika (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.11 van de notulen van 23.5.2013.

Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2013Juridische mededeling