Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2081(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0176/2013

Rozpravy :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0274

Zápisnica
Streda, 12. júna 2013 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti – Sloboda tlače a médií vo svete – Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti (2013/2632(RSP))

Správa o slobode tlače a médií vo svete [2011/2081(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o návrhu usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery [2013/2082(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Marietje Schaake a Laima Liucija Andrikienė uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Anna Ibrisagic v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Daniël van der Stoep – nezaradený poslanec a Gay Mitchell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis a Bruno Gollnisch.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili títo rečníci: Andris Piebalgs (člen Komisie) a Laima Liucija Andrikienė.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 13.6.2013 a bod 7.8 zápisnice zo dňa 13.6.2013.

Posledná úprava: 8. augusta 2013Právne oznámenie