Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0288/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Hlasování :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0284

Zápis
Čtvrtek 13. června 2013 - ŠtrasburkKonečné znění

13.1. Právní stát v Rusku (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0269/2013, B7-0286/2013, B7-0287/2013, B7-0288/2013, B7-0290/2013 a B7-0292/2013 (2013/2667(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0269/2013

(nahrazující B7-0269/2013, B7-0286/2013, B7-0287/2013, B7-0288/2013, B7-0290/2013 a B7-0292/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik a Rafał Trzaskowski za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari a Joanna Senyszyn za skupinu S&D;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Graham Watson za skupinu ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

Vystoupení

María Muñiz De Urquiza, která předložila ústní pozměňovací návrh k odstavci 18, který byl přijat, a Kristiina Ojuland, která požádala o vyjasnění některých otázek.

přijat (P7_TA(2013)0284)

Poslední aktualizace: 8. srpna 2013Právní upozornění