Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0229/2013

Внесени текстове :

A7-0229/2013

Разисквания :

PV 02/07/2013 - 13

Гласувания :

PV 03/07/2013 - 8.8

Приети текстове :

P7_TA(2013)0315

Протокол
вторник, 2 юли 2013 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)

Доклад относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) [2012/2130(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares представи доклада.

Изказаха се: José Manuel Barroso (председател на Комисията) и Viktor Orbán (Premier ministre de la République de Hongrie).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Szájer, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Lajos Bokros, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от András Gyürk, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Председателят реагира на думите на последнния), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt за лично изказване във връзка с изказването на предходния оратор (Председателят припомни решенията в остовата на разискването), József Szájer, за да отговори на Guy Verhofstadt, (председателят потвърди думите на Guy Verhofstadt, след което призова за ред József Szájer във връзка с някои от неговите изказвания, счетени за неприемливи, József Szájer, за да изясни предходните си изказвания (председателят отново призовава за ред в залата), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Председателят потвърди демократичната легитимностт на доклада Tavares) и отново Kinga Gál, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, относно предходното изказване, и Jacek Protasiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и Viktor Orbán.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, и Rui Tavares.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 3.7.2013.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 2 октомври 2013 г.Правна информация