Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2130(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0229/2013

Předložené texty :

A7-0229/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 13

Hlasování :

PV 03/07/2013 - 8.8

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0315

Zápis
Úterý 2. července 2013 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)

Zpráva o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012) [2012/2130(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares uvedl zprávu.

Vystoupili: José Manuel Barroso (předseda Komise) a Viktor Orbán (předseda vlády Maďarské republiky).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil József Szájer, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Lajos Bokros za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil András Gyürk, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (předseda na jeho vystoupení odpověděl), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt, pro účely osobních otázek v návaznosti na vystoupení předcházejícího řečníka (předseda připomněl rozhodnutí, o nichž se diskutuje), József Szájer v reakci na vystoupení Guye Verhofstadta (předseda potvrdil vystoupení Guy Verhofstadta a napomenul Józsefa Szájera za některá jeho prohlášení, která pokládá za nepřijatelná), József Szájer, který vyjasnil své předchozí vystoupení (předseda jej opět napomenul), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zoltán Bagó, Kinga Gál (předseda potvrdil demokratickou legitimitu Tavaresovy zprávy) a opět Kinga Gál, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, ohledně předcházejícího vystoupení, a Jacek Protasiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a Viktor Orbán.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, a Rui Tavares.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 3.7.2013.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Poslední aktualizace: 2. října 2013Právní upozornění