Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0229/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0229/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0315

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (δυνάμει του ψηφίσματος του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) [2012/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Ο Rui Tavares παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Viktor Orbán (Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του József Szájer, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του András Gyürk, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Ο Πρόεδρος αντιδρά στις δηλώσεις του τελευταίου), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή (Ο Πρόεδρος θυμίζει τις αποφάσεις που αποτελούν βάση της συζήτησης), József Szájer για να απαντήσει στον Guy Verhofstadt, (Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει τη δήλωση του Guy Verhofstadt· εν συνεχεία ανακαλεί στην τάξη τον József Szájer για συγκεκριμένη του δήλωση, την οποία ο Πρόεδρος κρίνει απαράδεκτη), József Szájer για να διευκρινίσει τις προηγούμενες παρεμβάσεις του, (Ο Πρόεδρος τον ανακαλεί και πάλι στην τάξη), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει τη δημοκρατική νομιμότητα της έκθεσης Tavares) και εκ νέου Kinga Gál, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, επί της προηγούμενης παρεμβάσεως, και Jacek Protasiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cashman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Viktor Orbán.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, και Rui Tavares.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου