Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2130(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0229/2013

Esitatud tekstid :

A7-0229/2013

Arutelud :

PV 02/07/2013 - 13

Hääletused :

PV 03/07/2013 - 8.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0315

Protokoll
Teisipäev, 2. juuli 2013 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (arutelu)

Raport põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) [2012/2130(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares tutvustas raportit.

Sõna võtsid José Manuel Barroso (komisjoni president) ja Viktor Orbán (Ungari Vabariigi peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas József Szájer, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas András Gyürk, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (president vastas sõnavõtjale), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt isiklikul teemal eelneva sõnavõtjaga seoses (president tuletas meelde arutelu aluseks olevaid otsuseid), József Szájer vastas Guy Verhofstadtile, (president kinnitas Guy Verhofstadti väiteid ja kutsus korrale József Szájeri selle teatavate väidete tõttu, mida ta nimetas sobimatuks), József Szájer selgitas oma eelnevaid väiteid (president kutsus teda uuesti korrale), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zoltán Bagó, Kinga Gál (president kinnitas Tavaresi raporti demokraatlikku legitiimsust) ja veel kord Kinga Gál, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss eelmise sõnavõtu teemal ja Jacek Protasiewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cashman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja Viktor Orbán.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Rui Tavares.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2013protokoll punkt 8.8.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Viimane päevakajastamine: 17. september 2013Õigusalane teave