Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2130(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0229/2013

Ingediende teksten :

A7-0229/2013

Debatten :

PV 02/07/2013 - 13

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.8

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0315

Notulen
Dinsdag 2 juli 2013 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (debat)

Verslag over de situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) [2012/2130(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Viktor Orbán (Eerste Minister van de Republiek Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Szájer, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van András Gyürk, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (de Voorzitter gaat in op de woorden van voorgaande spreker), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker (de Voorzitter wijst op de besluiten die ten grondslag liggen aan het debat), József Szájer om een antwoord te geven aan Guy Verhofstadt, (de Voorzitter bevestigt de woorden van Guy Verhofstadt en roept vervolgens József Szájer tot de orde naar aanleiding van bepaalde opmerkingen zijnerzijds, die onaanvaardbaar worden geacht), József Szájer om zijn eerdere opmerkingen te verduidelijken (de Voorzitter roept hem opnieuw tot de orde), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zoltán Bagó, Kinga Gál, (de Voorzitter bevestigt de democratische legitimiteit van het verslag Tavares) en nogmaals Kinga Gál die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, laatstgenoemde over de woorden van voorgaande spreker, en Jacek Protasiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, en Rui Tavares.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 3.7.2013.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2013Juridische mededeling