Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2130(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0229/2013

Teksty złożone :

A7-0229/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 13

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0315

Protokół
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (w oparciu o rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r.) [2012/2130(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Viktor Orbán (Premier Republiki Węgierskiej).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez József Szájer, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernd Posselt, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez András Gyürk, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Przewodniczący odpowiedział na zgłoszone przez niego uwagi), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt w sprawie osobistej w następstwie wystąpienia poprzedniego mówcy (Przewodniczący przypomniał decyzję będącą podstawą debaty), József Szájer, aby odpowiedzieć Guy Verhofstadtowi (Przewodniczący zgodził się z wypowiedzią Guy Verhofstadta, a następnie przywołał do porządku Józsefa Szájera w związku z pewnymi wygłoszonymi przez niego uwagami, które uznał za niedopuszczalne), József Szájer w celu wyjaśnienia poprzedniej wypowiedzi, (Przewodniczący ponownie przywołał go do porządku), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Przewodniczący potwierdził legitymację demokratyczną sprawozdania Rui Tavaresa), ponownie Kinga Gál, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss w sprawie poprzedniej wypowiedzi, i Jacek Protasiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i Viktor Orbán.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai niezrzeszona, i Rui Tavares.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 3.7.2013.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2013Informacja prawna