Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2130(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0229/2013

Predkladané texty :

A7-0229/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 8.8

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0315

Zápisnica
Utorok, 2. júla 2013 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012) [2012/2130(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares uviedol správu.

Vystúpili títo rečníci: José Manuel Barroso (predseda Komisie) a Viktor Orbán (predseda vlády Maďarskej republiky).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Szájer, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil András Gyürk, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (predseda reagoval na jeho vyjadrenie), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie predchádzajúceho rečníka (predseda pripomenul rozhodnutia na základe rozpravy), József Szájer, aby odpovedal Guyovi Verhofstadtovi (predseda potvrdil vyjadrenie Guya Verhofstadta a napomenul Józsefa Szájera za niektoré jeho vyjadrenia, ktoré označil za neakceptovateľné), József Szájer, aby objasnil svoje predchádzajúce vystúpenia (predseda ho znovu napomenul), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zoltán Bagó, Kinga Gál (predseda potvrdil demokratickú legitimitu správy, ktorú predložil Tavares) a znovu Kinga Gál, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, k predchádzajúcemu vystúpeniu, a Jacek Protasiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a Viktor Orbán.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa a Rui Tavares.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 3.7.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Posledná úprava: 30. augusta 2013Právne oznámenie