Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0229/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0229/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0315

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.8. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (δυνάμει του ψηφίσματος του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) [2012/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ALDE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0315)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου