Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2837(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0442/2013

Ingediende teksten :

B7-0442/2013

Debatten :

PV 09/10/2013 - 4
CRE 09/10/2013 - 4

Stemmingen :

PV 09/10/2013 - 8.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0414

Notulen
Woensdag 9 oktober 2013 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Maatregelen van de EU en de lidstaten ten aanzien van de vluchtelingenstroom ten gevolge van het conflict in Syrië (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Maatregelen van de EU en de lidstaten ten aanzien van de vluchtelingenstroom ten gevolge van het conflict in Syrië (2013/2837(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, en Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Nadezhda Neynsky, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier en Sari Essayah.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Dimitar Stoyanov, Vytautas Landsbergis en Richard Howitt.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Vytautas Leškevičius.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat en Cecilia Wikström, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over maatregelen van de EU en de lidstaten om met de vluchtelingenstroom als gevolg van het conflict in Syrië om te gaan (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 9.10.2013

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2013Juridische mededeling