Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000079/2013 (B7-0215/2013)

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 oktober 2013 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2013) från Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för utrikesfrågor till rådet: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (2013/2702(RSP)) (B7-0215/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000080/2013) från Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för utrikesfrågor till kommissionen: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (B7-0216/2013)

Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok utvecklade frågorna.

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hélène Flautre, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Jarosław Leszek Wałęsa och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Murphy.

Talare: Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0378/2013);

- Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0379/2013);

- Timothy Kirkhope och Charles Tannock för ECR-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0380/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om uppföljning av Europaparlamentets resolution av om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0381/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 10.10.2013

Senaste uppdatering: 29 oktober 2013Rättsligt meddelande