Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2077(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0056/2014

Разисквания :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Гласувания :

PV 04/02/2014 - 6.15

Приети текстове :

P7_TA(2014)0061

Протокол
понеделник, 3 февруари 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. 29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) - Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност (19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.) (разискване)
CRE

Доклад относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) [2013/2119(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Доклад относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността —19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г. [2013/2077(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger и Sajjad Karim представиха своите доклади.

Изказа се Silvia-Adriana Ţicău, за да зададе въпрос „синя карта“ на Sajjad Karim, който отговори на въпроса.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Слави Бинев, от името на групата EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina и Malcolm Harbour.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Silvia-Adriana Ţicău, за да зададе въпрос „синя карта“ на Malcolm Harbour, който отговори на въпроса, Моника Панайотова, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Andreas Mölzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău и Sari Essayah.

Изказаха се: Viviane Reding, Eva Lichtenberger и Sajjad Karim.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 4.2.2014 и точка 6.15 от протокола от 4.2.2014.

Последно осъвременяване: 7 април 2014 г.Правна информация