Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2014

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) - Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) [2013/2119(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011 [2013/2077(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Οι Eva Lichtenberger και Sajjad Karim παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Silvia-Adriana Ţicău για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Sajjad Karim, ο οποίος και της απαντά.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Slavi Binev, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina και Malcolm Harbour.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia-Adriana Ţicău για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Malcolm Harbour, ο οποίος και της απαντά, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Eva Lichtenberger και Sajjad Karim.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014 και σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου