Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2884(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0074/2014

Разисквания :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2014)0102

Протокол
сряда, 5 февруари 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. - Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. - Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (2013/2884(RSP))

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. (2013/2883(RSP))

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (2013/2882(RSP))

Изказа се Davor Ivo Stier, за да приветства присъствието на трибуната на група студенти от Босна и Херцеговина.

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Андрей Ковачев и Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zdravka Bušić, Zita Gurmai и Димитър Стоянов.

Изказаха се: Štefan Füle и Evangelos Venizelos.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисия по външни работи, относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, от името на комисия по външни работи, относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2013 г. (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, от името на комисия по външни работи, Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 6.2.2014, точка 9.10 от протокола от 6.2.2014 и точка 9.11 от протокола от 6.2.2014.

Последно осъвременяване: 3 март 2014 г.Правна информация