Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2884(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0074/2014

Συζήτηση :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Έκθεση προόδου του 2013 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ - Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2013 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2013/2884(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ (2013/2883(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (2013/2882(RSP))

Παρεμβαίνει ο Davor Ivo Stier για να χαιρετίσει ομάδα φοιτητών από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στο θεωρείο των επισκεπτών.

Οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Νικόλαος Χουντής, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev και Andrej Plenković

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zdravka Bušić, Zita Gurmai και Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση προόδου 2013 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014

- Richard Howitt, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2013/2883 (RSP)) (B7-0073/2014

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014, σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014 και σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου