Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2884(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0074/2014

Debatter :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Antagna texter :

P7_TA(2014)0102

Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

20. 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2013 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2013/2883(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Montenegro (2013/2882(RSP))

Talare: Davor Ivo Stier välkomnade att en grupp studenter från Bosnien och Hercegovina närvarade på åhörarläktaren.

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zdravka Bušić, Zita Gurmai och Dimitar Stoyanov.

Talare: Štefan Füle och Evangelos Venizelos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Montenegro (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 6.2.2014, punkt 9.10 i protokollet av den 6.2.2014 och punkt 9.11 i protokollet av den 6.2.2014.

Senaste uppdatering: 9 april 2014Rättsligt meddelande