Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0037/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0147

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.17. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0147)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0147)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου