Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2567(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0206/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0172

Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10.9. Inzet van gewapende drones (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 en B7-0206/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0201/2014

(ter vervanging van B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 en B7-0206/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli en Anne Delvaux, namens de PPE-Fractie;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie;

Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0172)

(Ontwerpresolutie B7-0205/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler (PPE-Fractie), om de stemlijst van zijn fractie nader toe te lichten.

Maria Eleni Koppa, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 2, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Laatst bijgewerkt op: 30 april 2014Juridische mededeling