Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0245/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 20.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19.1. Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 και B7-0250/2014 (2014/2628(RSP))

Οι Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Barbara Lochbihler, Adam Bielan, Cristian Dan Preda και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bernd Posselt, Charles Tannock, Filip Kaczmarek και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Franz Obermayr, Piotr Borys και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 20.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου