Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0413/2014

Разисквания :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Гласувания :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 17 април 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

13.3. Положението в Северна Корея
CRE

Предложения за резолюция B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 и B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake и Gerald Häfner представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Peter Šťastný, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Nick Griffin, независим член на ЕП, и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Zita Gurmai и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 17.4.2014.

Последно осъвременяване: 3 юни 2014 г.Правна информация