Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2248(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0390/2016

Debates :

PV 14/02/2017 - 3

Balsojumi :

PV 16/02/2017 - 6.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0048

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. februāra - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas - Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu - Eurozonas budžeta kapacitāte (debates)
CRE

Ziņojums par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām [2014/2248(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

Ziņojums par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu [2014/2249(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Elmar Brok (A8-0386/2016).

Ziņojums par Eurozonas budžeta kapacitāti [2015/2344(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Reimer Böge un Pervenche Berès (A8-0038/2017).

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge un Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Paulo Rangel (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās José Manuel Fernandes (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Petri Sarvamaa (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean Arthuis (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Zigmantas Balčytis (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Neoklis Sylikiotis (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marco Valli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marco Zanni, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas un Sander Loones.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Telička, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, uzdodot zilās kartītes jautājumu István Ujhelyi (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav klasificējams kā zilās kartītes jautājums), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand un Zoltán Balczó.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge un Pervenche Berès.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.6. punkts, 16.2.2017. protokola 6.7. punkts un 16.2.2017. protokola 6.8. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 11. maijaJuridisks paziņojums