Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. marec 2017 - StrasbourgKončna izdaja

13. Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)
CRE

Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (2017/2605(RSP))

Predsednik je predstavil postopek glede tematske razprave (člen 153(a) Poslovnika).

Roberta Metsola v imenu skupine PPE je odprla razpravo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Claude Rolin v imenu skupine PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, o izjavah prejšnje govornice, Mara Bizzotto, ki je izjave natančneje razložila (predsednik je odgovoril, da bodo izjave Mare Bizzotto preverili), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Govorila sta Julian King (član Komisije) in Ian Borg.

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 7. junij 2017Pravno obvestilo