Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0277(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0364/2016

Teksty złożone :

A8-0364/2016

Debaty :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/06/2018 - 5.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0245

Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Gabriele Preuß w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes i Alojz Peterle.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini i Claudia Schmidt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 12.6.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna