Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
26 april 2002
H-0355/02
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i maj 2002 i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen från Efstratios Korakas till kommissionen

 Angående: Utnyttjande av rumänska gästarbetare i Spanien
 Svar 

En ideell organisation har framfört kritik som grundar sig på uppgifter publicerade i de största rumänska tidningarna och som avser de avtal som spanska och rumänska företag ingår om säsongsarbetare samt de faktiska förhållanden som tusentals rumänska gästarbetare lever under i Spanien. Enligt uppgifter från gästarbetare fördes förra månaden hundratals rumäner till Spanien för att arbeta med jordgubbsskörden.

Tvärtemot vad de spanska företagens avtalsmässiga skyldigheter säger, har man klämt in dem i eländiga baracker, de tvingas tvätta sig i hinkar med vatten och kan inte laga mat på grund av de svåra omständigheterna. Trots att de arbetar mer än 16 timmar om dygnet är det frågan om de får ut mer än 50 euro i månaden, eftersom kostnaderna för kost och logi dras från 300 euro i stället för de 500 euro som föreskrivs i kontrakten. Det värsta är att det dessutom kommer att bli omöjligt för de flesta att resa tillbaka, eftersom de satt sig i skuld redan då de reste till Spanien. Dessa förhållanden är upprörande och oacceptabla.

Tycker kommissionen det är rätt att gästarbetare utnyttjas på detta oacceptabla sätt i ett EU-land och vad tänker den göra för att så snart som möjligt få slut på detta?

Frågans originalspråk: EL
Senaste uppdatering: 19 juli 2004Rättsligt meddelande