Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
6 Ιουνίου 2006
H-0530/06
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2006 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Brian Crowley προς την Επιτροπή

 Θέμα: Γεφύρωση του πληροφοριακού χάσματος όσον αφορά τις νέες πολιτικές της ΕΕ
 Απάντηση 

Μπορεί να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δήλωση σχετικά με τα σχέδιά της κατά τους επόμενους έξι μήνες προκειμένου να καταστήσει γνωστές τις νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στους Ευρωπαίους πολίτες στο πλαίσιο του προγράμματος "Cοmmunicating Eurοpe";

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου