Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
7 Ιουνίου 2006
H-0539/06
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2006 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Elena Valenciano Martínez-Orozco προς την Επιτροπή

 Θέμα: Πορνεία στην ΕΕ και εκμετάλλευση γυναικών
 Απάντηση 

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι οι γειτονικές χώρες της ΕΕ αποτελούν φυτώριο πορνείας για πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια είναι τα προβλεπόμενα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών που προέρχονται από τις χώρες αυτές και ποια κονδύλια έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ES
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου