Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
22 november 2006
H-1022/06
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i december 2006 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från David Martin till kommissionen

 Angående: Skattefri försäljning inom ramen för de nya förordningarna om luftfartssäkerhet
 Svar 

Efter att EU den 6 november infört nya förordningar om luftfartssäkerhet har det yppats farhågor om vilka följder detta kommer att få för den skattefria försäljningen runtom i världen. Denna marknad är mycket viktig för många europeiska producenter av lyxiga märkesvaror, bland dem producenter av skotsk whisky i min valkrets. I de nya förordningarna ges passagerarna möjlighet till fortsatta inköp av varor i vätskeform från affärer på flygplatserna (med hjälp av påsar med säkerhetsförslutning). Men dessa föreskrifter gäller bara för ”gemenskapens flygplatser” och ”gemenskapens transportföretag”. Följden blir att varken företag som bedriver skattefri försäljning på stora internationella flygplatser utanför EU eller transportföretag från länder utanför EU kan sälja sådana populära varor som förstklassig skotsk whisky till passagerare på väg till EU med planbyte på en flygplats inom EU eller EES.

Kan kommissionen redogöra för vilka åtgärder den avser vidta för att underlätta den skattefria försäljningen till transferpassagerare på väg till EU och slå vakt om denna marknad, som är så viktig för producenterna av skotsk whisky samt för deras anställda och det lokala näringslivet?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 november 2006Rättsligt meddelande