Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
16 maart 2007
H-0228/07
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van april 2007 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Manolis Mavrommatis aan de Raad

 Betreft: Aangroei van de wereldbevolking
 Antwoord 

Volgens de recentste berekeningen van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking tegen 2050 met 2,5 miljard personen toenemen en in totaal 9,2 miljard bedragen. De grootste bevolkingsaangroei op onze planeet wordt verwacht in de armste landen en in sommige gevallen zal de bevolking verdubbelen of zelfs verdriedubbelen, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Congo, Oeganda en Nigeria. Voor de ontwikkelde landen daarentegen ziet het beeld er totaal anders uit. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw zal er dalen van 2,75 (huidig cijfer) tot 2,05 in 2050. Tegelijkertijd zal de gemiddelde levensduur er nog toenemen en zal de bevolking razendsnel vergrijzen. Wetenschapslui wijzen erop dat het grootste probleem de voedselvoorziening van de toegenomen bevolking in de ontwikkelingslanden zal zijn, waar nu reeds 2 miljard mensen ondervoed zijn en 854 miljoen mensen honger lijden.

Kan de Raad meedelen welk ontwikkelingsbeleid de EU zal voeren om de illegale migratiestromen vanuit de zich ontwikkelende landen aan te pakken en om de armoede en epidemieën in deze landen te bestrijden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL
Laatst bijgewerkt op: 26 maart 2007Juridische mededeling