Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
4. juni 2007
H-0421/07
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i juni 2007 jf. forretningsordenens artikel 109 af Mia De Vits til Kommissionen

 Om: Lukningen af Nexans Harnesses i Huizingen, Belgien
 Svar 

Mandag den 21. maj fandt de ansatte på Nexans Harnesses i Huizingen i Belgien en tom virksomhed, da de mødte på arbejde. Et transportfirma havde foranlediget af ledelsen og uden de ansattes viden fjernet hele produktionsapparatet og lagrene. Først om eftermiddagen fandt der et samarbejdsudvalgsmøde sted, hvor ledelsen meddelte, at den ville indstille hele virksomhedens produktion i Belgien. Denne skal videreføres i Slovakiet, og 70 ansatte mister deres arbejde. Har Kommissionen kendskab til denne fremgangsmåde, som er i strid med bestemmelserne i direktivet om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg(1)? Har Kommissionen kendskab til lignende fremgangsmåder i andre medlemsstater? Såfremt dette er tilfældet, hvilke fremgangsmåder er der tale om? Har virksomheden Nexans Harnesses, som bl.a. deltager i EU's Galileo-projekt, modtaget støtte fra EU til sine anlæg i Slovakiet? Påtænker Kommissionen som led i en skærpelse af direktivet at stille forslag om at bekæmpe sådanne fremgangsmåder og at træffe foranstaltninger over for dem?

(1)Direktiv 94/45/EF (EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64), ændret ved direktiv 97/74/EF (EFT L 10 af 16.1.1998, s. 22), udvidelse til at omfatte Det Forenede Kongerige).

Forespørgslens originalsprog: NL
Seneste opdatering: 15. juni 2007Juridisk meddelelse