Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
13. juni 2007
H-0482/07
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i juli 2007 jf. forretningsordenens artikel 109 af Claude Moraes til Kommissionen

 Om: Vedvarende energimål
 Svar 

I lyset af de seneste bindende mål, der går ud på at udvide brugen af vedvarende brændstoffer med 20 % og nedskære kuldioxidemissionerne med 20 % inden 2020, hvilken støtte vil Kommissionen tilbyde medlemsstaterne med henblik på at nå disse mål? Hvordan agter Kommissionen at føre tilsyn med og håndhæve gennemførelsen af hver enkelt medlemsstats nationale aktionsplan (NAP)?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 19. juni 2007Juridisk meddelelse