Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Οκτωβρίου 2007
H-0748/07
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Zdzisław Zbigniew Podkański προς την Επιτροπή

 Θέμα: Προστασία των γλωσσών
 Απάντηση 

Η προελαύνουσα παγκοσμιοποίηση προκαλεί τεράστιες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές. Από την παγκοσμιοποίηση κερδίζουν τα έθνη που είναι οικονομικώς ισχυρά και έχουν δεσπόζουσα πολιτισμική θέση. Τα ασθενέστερα και μικρότερα σε πληθυσμό έθνη χάνουν σταδιακά την κυριαρχία τους και τη δεσπόζουσα θέση τους. Ένα από τα ανησυχητικά φαινόμενα είναι η εξαφάνιση των γλωσσών που αποτελούν τη βάση του εθνικού πολιτισμού. Από τις περίπου 7.000 γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ανά τον κόσμο, γύρω στις 3.000 αναμένεται να εκλείψουν τα επόμενα 100 χρόνια. Οι γλώσσες που εκλείπουν γρηγορότερα είναι γλώσσες στην Αυστραλία, στο κεντρικό τμήμα της Νοτίου Αμερικής, στο νοτιοανατολικό Ειρηνικό και στη Σιβηρία. Καθώς πεθαίνουν οι γλώσσες, πεθαίνει μαζί τους και ένας πλούτος γνώσεων, ιδίως στους τομείς της φύσης και της ιατρικής.Η εξάλειψη των γλωσσών επηρεάζει επίσης την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επομένως να λάβουμε μέτρα για την προστασία και την καταγραφή των γλωσσών. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνταχθεί έκθεση σχετικά με τις γλώσσες. Εξετάζει η Επιτροπή την εκπόνηση τέτοιας έκθεσης και, αν ναι, για πότε;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL
Τελευταία ενημέρωση: 9 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου