Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
27 november 2007
H-0975/07
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van januari 2008 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Avril Doyle aan de Raad

 Betreft: Biologische verscheidenheid en klimaatverandering
 Antwoord 

Volgens het vierde evaluatieverslag van de IPCC legt het weerstandvermogen van talrijke ecosystemen het in deze eeuw waarschijnlijk af tegen een nog nooit voorgekomen combinatie van klimaatverandering en andere mondiale impulsen (b.v. de verspreiding van besmettelijke ziekten). Volgens IPCC-ramingen wordt ruwweg 60% van de geëvalueerde ecosystemen momenteel op niet duurzame wijze gebruikt en er doen zich steeds meer tekenen van verloedering voor. Alleen al hierdoor gaat er alom waarschijnlijk biologische verscheidenheid verloren.

Op EU-niveau worden wij er door het groenboek van de Commissie over aanpassing aan de klimaatverandering aan herinnerd dat ongeveer 20 tot 30% van de (tot dusverre geëvalueerde) planten- en dierensoorten in Europa waarschijnlijk grotere kans maakt uit te sterven als de gemiddelde temperaturen in de wereld met meer dan 1,5 tot 2,5°C stijgen.

Welke tastbare maatregelen overweegt het Sloveense voorzitterschap om voorrang te verlenen aan het in Göteborg gestelde doel het verlies van biologische verscheidenheid uiterlijk in 2010 tot staan te hebben gebracht, en de algemene teloorgang van biologische verscheidenheid ten gevolge van klimaatverandering en andere impulsen te bestrijden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 3 december 2007Juridische mededeling