Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
26 februari 2008
H-0189/08
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i april 2008 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Baroness Sarah Ludford till rådet

 Angående: Genomförande av det så kallade Prüm-beslutet och Storbritanniens nationella DNA-register
 Svar 

Till skillnad från de flera övriga medlemsländer har den brittiska polisen och Storbritanniens nationella DNA-register fingeravtryck och DNA från inte bara dömda personer, utan även från personer som häktats, t.o.m. för mindre förseelser och som aldrig åtalats utan frikänts. I förslaget till genomförande av det så kallade Prüm-beslutet (rådsdokument 14611/07) anges emellertid inte vilken typ och grad av uppgifter som ska delas med andra medlemsstater.

Kan rådet försäkra mig om att förslaget kommer att ändras så att man begränsar typer av uppgifter och ämnen som ska delas och att man meddelar deras olika status till övriga medlemsstater inom ramen för en jämförelse eller sökning i enlighet med Europeiska datatillsynsombudsmannens syn (rådsdokument 5056/08)?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 17 mars 2008Rättsligt meddelande