Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
17 maart 2008
H-0228/08
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van april 2008 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Justas Vincas Paleckis aan de Commissie

 Betreft: Zorgtoerisme in de EU
 Antwoord 

In 2006 heeft de Europese Unie zich over een vraagstuk gebogen dat in de volksmond wordt betiteld als zorgtoerisme binnen de EU. De vraag was hoe ervoor kan worden gezorgd dat een EU-burger die in eigen land niet de nodige behandeling krijgt, zich in een ander EU-land kan laten behandelen. Er is voorgesteld dat in een dergelijk geval de behandeling gefinancierd dient te worden door het zorgstelsel van de lidstaat waarvan de patiënt de nationaliteit bezit. Helaas is de goedkeuring van de plannen met betrekking tot het zorgtoerisme binnen de EU in december 2007 voor onbepaalde uitgesteld.

Welke maatregelen heeft de Commissie met het oog op de toename van het aantal reizigers als gevolg van de uitbreiding van het Schengengebied genomen om de toetsing van de plannen op het gebied van het zorgtoerisme in de EU en de vaststelling van een duidelijke procedure voor het ondergaan van een behandeling in het gastland te bespoedigen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: LT
Laatst bijgewerkt op: 25 maart 2008Juridische mededeling