Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
27 Μαρτίου 2008
H-0233/08
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Απριλίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Koenraad Dillen προς το Συμβούλιο

 Θέμα: Θιβέτ
 Απάντηση 

Προ καιρού, η ΕΕ είχε αντιδράσει έντονα, στη βίαιη καταστολή των ταραχών στο Μυανμάρ, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας οικονομικές κυρώσεις και ορίζοντας ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τη χώρα αυτή.

Στην περίπτωση της Κίνας, το Συμβούλιο εκφράσθηκε με λιγότερο κατηγορηματικό τρόπο. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, κ. Jaνier Sοlana, "οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας διαφέρουν πλήρως από τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Μυανμάρ".

Συμμερίζεται το Συμβούλιο την άποψη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ Μυανμάρ και Κίνας όσον αφορά τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις βιαιοπραγίες εκ μέρους των κρατικών αρχών; Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο ποιες βελτιώσεις έχει επιφέρει ο δρομολογηθείς πολιτικός διάλογος όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θέση της γλώσσας και του πολιτισμού του Θιβέτ; Πώς τοποθετείται το Συμβούλιο έναντι της πρότασης της Διεθνούς Αμνηστίας για αποστολή διεθνών παρατηρητών στο Θιβέτ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια έρευνας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: NL
Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου