Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
29 april 2008
H-0332/08
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i maj 2008 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Johan Van Hecke till kommissionen

 Angående: Det europeiska programmet för livsmedelsbistånd till de sämst ställda
 Svar 

År 2005 antog Europaparlamentet en förklaring, där det kräver att det europeiska programmet för livsmedelsbistånd till de sämst ställda ska permanenteras. I förklaringen pläderar parlamentet inte enbart för ett bestående livsmedelsbiståndsprogram och en årlig budget, utan kräver också att programmet ska utvidgas. För att garantera att balanserade livsmedelsransoner delas ut krävde Europaparlamentet att programmet skulle utvidgas till nya sektorer såsom svin, fjäderfä och ägg.

Mariann Fischer Boel, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, fick i uppdrag att följa upp förklaringen. Tre år efter förklaringen kan man konstatera att det inte ens är tal om en ny förordning, och att endast ytterst små åtgärder vidtagits. Och det är absolut inte klart vilka budgetmedel som står till förfogande.

Livsmedelsbistånd är en viktig fråga inom EU, där 16 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Kan kommissionären garantera ett livsmedelsbiståndsprogram på europeisk nivå? Bör hon i så fall inleda en dialog med de europeiska frivilligorganisationer som är aktiva på detta område?

Frågans originalspråk: NL
Senaste uppdatering: 5 maj 2008Rättsligt meddelande