Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
24 iunie 2008
H-0523/08
ÎNTREBARE ORALĂ pentru timpul afectat întrebărilor din perioada de sesiune iulie 2008 în conformitate cu articolul 109 din Regulamentul de procedură de Silvia-Adriana Ţicău Consiliul

 Subiect: Extinderea reţelei TEN-T
 Răspuns 

În anul 2005, grupul de experţi de nivel înalt condus de Loyola de Palacio a întocmit un raport privind extinderea reţelei TEN-T pentru a asigura integrarea sistemului european de transport cu cel al statelor vecine Uniunii. La începutul anului 2008, Comisia a publicat şi o comunicare în acest sens. Începând din acest an Uniunea a analizat stadiul proiectelor prioritare pentru reţeaua trans-europeană de transport şi va propune extinderea listei de 30 de proiecte prioritare aprobată în anul 2004. In data de 6 mai 2008 a avut la Ljubljana reuniunea informală a miniştrilor pentru transporturi din Uniunea Europeană având pe ordinea de zi, printre altele, şi extinderea reţelei TEN-T pentru a ţine cont de cerinţele celor 27 de State Membre.

Doresc să întreb Consiliul Uniunii Europene care este stadiul discuţiilor şi calendarul pentru extinderea reţelei TEN-T şi mai ales care sunt proiectele de transport (naval, feroviar de mare viteză, coridoare feroviare de marfă, aerian şi rutier) ale Uniunii ce vor fructifica ieşirea Uniunii la Marea Neagră.

Ultima actualizare: 26 iunie 2008Notă juridică