Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
4. marraskuuta 2008
H-0883/08
SUULLINEN KYSYMYS joulukuun 2008 istuntojakson kyselytunnille työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Nils Lundgren neuvostolle

 Aihe: Yhteinen valtiosääntöperinne
 Vastaus 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen edistys pohjautuu verrattain pienten ja itsenäisten maiden väliseen kilpailuun. Näillä valtioilla oli kannustimia, joiden seurauksena ne kehittivät kukin erilaisia institutionaalisia ratkaisuja paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Uuden perustuslakisopimusehdotuksen yleisiä määräyksiä käsittelevän osaston 6 artiklan 3 kohdassa todetaan, että "ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta."

Katsooko neuvosto siis, että 27 jäsenvaltiolla on "yhteinen valtiosääntöperinne".

Kysymyksen alkukieli: SV
Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2008Oikeudellinen huomautus