Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Νοεμβρίου 2008
H-0899/08
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Brian Crowley προς το Συμβούλιο

 Θέμα: Σύγκρουση στο Σουδάν
 Απάντηση 

Θα βοηθήσει ενεργά το Συμβούλιο στο προτεινόμενο σχέδιο της Αιγύπτου για διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση για τη σύγκρουση στο Σουδάν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 17 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου