Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
24. november 2008
H-0938/08
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i december 2008 jf. forretningsordenens artikel 109 af Johan Van Hecke til Kommissionen

 Om: Lempelse af Haitis gældsbyrde
 Svar 

Situationen i øjeblikket i det ludfattige Haiti kaldes den største miljøkrise i verden. Mens landet hjemsøges af kraftige storme, er 98 % af alle skove blevet fældet, for at træet kan blive anvendt som brændsel, hvilket indebærer, at selv en normal storm fører til oversvømmelser. Ifølge eksperter vil det vare flere år, inden landet blot kan dyrke halvdelen af de afgrøder, der er nødvendige for at sikre befolkningens forsyning med fødevarer. Og dette kan kun opnås ved en massiv kapitaltilførsel og en omfattende indsats, når det gælder vandskel, grundlæggende tjenesteydelser og fødevaresikkerhed.

I denne situation er det absurd, at Haiti må vente i op til fem måneder på en omfattende gældseftergivelse fra Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Samtidig er Haitis optagelse i gruppen af stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC-lande) blevet udsat. Af hensyn til landets genopbygning er det nødvendigt, at medlemmerne af Verdensbanken sammen ser på, hvordan de så hurtigt som muligt kan eftergive landet dets gæld. Hvad er Kommissionens holdning til denne udsættelse, og vil den på baggrund heraf træffe nogen foranstaltninger?

Forespørgslens originalsprog: NL
Seneste opdatering: 2. december 2008Juridisk meddelelse