Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
23 januari 2009
H-0071/09
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Bogusław Sonik till rådet

 Angående: Harmonisering av promillehalterna för förare av motorfordon inom Europeiska unionen
 Svar 

Redan 1988 föreslog kommissionen ändringar för de maximala promillehalterna av alkohol i blodet för förare av motorfordon, men dessa antogs inte under de följande åren. I flera EU-länder, till exempel i Storbritannien, Italien, Irland och Luxemburg är maximigränsen för alkoholhalten i blodet 0,8 mg/l. I Slovakien och Ungern, där det är förbjudet att köra motorfordon till och med efter ett minimalt alkoholintag, är körning under påverkan av en sådan kvantitet ett allvarligt brott. I Polen regleras detta i trafiklagen av den 20 juni 1997 (Polens officiella tidning, 108/2005, post 908, med senare ändringar) där det fastställs att den tillåtna promillehalten för alkohol i blodet är 0,2 mg/l.

Har rådet mot bakgrund av tendenserna till harmonisering av trafikbestämmelser i EU avsikt att vidta åtgärder för att harmonisera promillegränserna för förare på EU-medlemsstaternas territorium?

Frågans originalspråk: PL
Senaste uppdatering: 6 mars 2009Rättsligt meddelande