Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
3. veebruar 2009
H-0084/09
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - märts I 2009 vastavalt kodukorra artiklile 109 esitaja: Marianne Mikko Euroopa Komisjonile

 Teema: Deklaratsioon 23. augusti kuulutamise kohta üleeuroopaliseks stalinismi- ja natsismiohvrite mälestuspäevaks
 Vastus 

Sel suvel möödub 70 aastat kurikuulsa Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest. Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel 23. augustil 1939. aastal sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakti salajaste lisaprotokollidega jagati Euroopa kaheks mõjusfääriks. Deklaratsioonile 0044/2008 pakti ohvrite mälestamise kohta andis oma toetuse 409 Euroopa Parlamendi liiget kõikidest fraktsioonidest. Euroopa Parlamendi president tegi deklaratsiooni teatavaks 22. septembril ja see edastati koos allakirjutanute nimedega liikmesriikide parlamentidele. Nõukogude Liidu okupatsiooni tagajärgedest endise sotsialismileeri riikide kodanikele teatakse Euroopas vähe.

Kas komisjon on kavandanud algatusi seoses nimetatud deklaratsiooniga ja kui on, siis milliseid?

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 11. veebruar 2009Õigusalane teave