Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2009
H-0085/09
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Esko Seppänen till kommissionen

 Angående: Fritidsfiske
 Svar 

Kommissionen arbetar med ett förslag till förordning där fritidsfiskare åläggs anmäla fångster på över 15 kilo fisk till myndigheterna. Förslaget är absurt och de som sammanställt det vet absolut ingenting om hur man lever i de nordiska medlemsländerna och har kontakt med naturen och det som naturen ger. Tänker kommissionen verkligen på en och samma gång göra sig både till allmänt åtlöje och till något slags inkvisitionsinrättning för den nordiska livsstilen genom att föreskriva anmälningstvång för fritidsfiskares fångster?

Frågans originalspråk: FI
Senaste uppdatering: 11 februari 2009Rättsligt meddelande