Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
5 februari 2009
H-0089/09
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Jens Holm till rådet

 Angående: ACTA
 Svar 

Handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) kommer att innefatta ett nytt internationellt riktmärke för genomdrivandet av de så kallade ”immateriella rättigheterna”. Avtalet fungerar i själva verket som lagstiftning. En talesman för Förenta staternas regering har sagt att innehållet i avtalet inte kommer att göras tillgängligt för allmänheten förrän parterna gett sitt bifall till den nuvarande avtalstexten(1). Om det här stämmer blir det omöjligt att utöva parlamentarisk tillsyn över avtalet. Avtalet kommer att fungera som prejudikatsfall för hemlig lagstiftning, fastän ju lagstiftningen inom EU ska ske med största möjliga insyn.

Jag skulle vilja ställa följande frågor till rådet:

Kommer det slutgiltiga utkastet att offentliggöras innan det görs en politisk överenskommelse i rådet? Kommer parlamenten att få tillräckligt med tid på sig för en genomgång av avtalet, innan det görs en politisk överenskommelse i rådet? Kan rådet försäkra att avtalet inte kommer att antas i all tysthet under den period då parlamentet inte sammanträder?

(1)1  http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/30876/

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 11 februari 2009Rättsligt meddelande